Sentrale godkjenning

Sentrale godkjenning

Son Arkitektkontor AS er Stolt av å fremheve sin sentrale godkjenning I medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10): Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2 Prosjektering av Oppmålingsteknisk...