Den nye releasen, Solibri 2020 versjon 9.10.6, bringer flere nye funksjonaliteter til Solibri Office