Dampskipsbrygga Fredrikstad

ÅR:

2020
 

OPPDRAGSGIVER:

Dampskipsbrygga Eiendom AS

 

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Visualisering av kontorlokale