Dreamfactory Fredrikstad

ÅR:

2019
 

OPPDRAGSGIVER:

Straye Stålbygg AS

 

STØRRELSE:

3171 m²
 

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Modellering av SW elementer, beslag, tak, vinduer, dører, porter og mengdekalkulasjon