Megaflis Vestby

ÅR:

2018
 

OPPDRAGSGIVER:

Straye Stålbygg AS

 

STØRRELSE:

5342 m²
 

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Modellering av SW elementer, vindusfelt og mengdekalkulasjon