Son Arkitektkontor AS er Stolt av å fremheve sin sentrale godkjenning I medhold av plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10):
Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

Les mer om ordningen «Sentralt godkjent» her.