3.004M2
Lager, logistikkbygg
og kontordel

FLEXIT- ØRJE

Son Arkitektkontor AS har stått ansvarlig for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 som omfatter nytt lager-, logistikkbygg og delvis kontorbygg på totalt 3004 m² BYA.

I tillegg har Son Arkitektkontor AS tegnet opp eksisterende produksjonshall, eksisterende lagerhall og kontorfløy på totalt 4794 m
² BYA.

OPPDRAGSGIVER
Park & Anlegg

STED
Ørje

VIDEO AV PROSJEKTET

BILDER AV PROSJEKTET

KONTAKT OSS