NÆRINGSBYGG

UNIKE NÆRINGSPROSJEKT

Næringsprosjekter krever en helt annen dynamikk i prosessen. Vi danner grunnlag for god flyt gjennom hele prosjektet.
Våre arkitekter har lang og solid erfaring med mange større næringsprosjekter.


Vi tegner ut kontorbygg, industribygg, lager og logistikkbygg m.fl.
Dette inkluderer alt av arkitekturprosjektering og håndtering av søknadsprosesser.

VÅRE TJENESTER

Vår kjernekompentanse ligger innen lager, logistikkbygg og ulike bygg for lett industri og kontor.
Son Arkitektkontor AS har sentralgodkjenning innenfor tiltaksklasse 2 innenfor kategorien ansvarlig søker
og arkitekturprosjektering.

 

PROSESSEN I ET NÆRINGSPROSJEKT

1

OPPSTART

Forundersøkelser

Mulighetsstudie

Arkitekturprosjektering

2

SØKNADSPROSESS

Rammesøknad

Et-trinnssøknad

Bistand til arbeidstilsynets
søknader

3

BYGGEPROSESS

Arbeidstegninger

BIM

Detaljtegninger

As-built

SKREDDERSYDD KOMPETANSE

Siden 2016 når Son Arktitektkontor AS ble opprettet så har vårt hovedfokus vært på prosjektering og tegning av næringsbygg. Dette har gitt oss en tyngde og erfaring som gjør oss til et av de mest kompetente arkitektkontorene innen for næringsbygg i Norge. Son Arktitektkontor er medlem av arkitektbedriftene og er sentralt godkjent opp mot tiltaksklasse 2.

 

Riktig mengdeuttak og kvalitetssikring av sandwich-elementer er en viktig faktor for få et vellykket resultat på fasadene til et næringsbygg.

Med gode monteringstegninger for håndtverkere på byggeplassen så sikrer vi en god flyt i byggeprosjektet.

Rene Ramminger

BIM konstruksjon

KONTAKT OSS