Son Arkitektkontor AS har stått ansvarlig for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 som omfatter lager-, logistikkbygg og kontorfløy på totalt
24 853m²
BYA.

OPPDRAGSGIVER:

Thermica AS

SLUTTKUNDE:

Nrep AS