Nrep på Vestby

Nrep på Vestby

Son Arkitektkontor AS har stått ansvarlig for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 som omfatter lager-, logistikkbygg og kontorfløy på totalt24 853m² BYA. OPPDRAGSGIVER: Thermica AS SLUTTKUNDE: Nrep AS SPØR OSS OM...
Nytt bygg for KSB

Nytt bygg for KSB

Son Arkitektkontor AS står ansvarlig for arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 som omfatter lager-, logistikkbygg og kontorfløy på totalt 2 355 m² BYA. OPPDRAGSGIVER: Hent AS SLUTTKUNDE: KSB Norge AS SPØR OSS OM...
Ny avdeling i Oslo

Ny avdeling i Oslo

Son Arkitektkontor med ny avdeling i Oslo – selskapet har i 2022 opplevd en sterk vekst og en økende oppdragsmengde innenfor prosjektering av næringsbygg og boligprosjekter i Osloregionen. Vår nye mann i Oslo er Kristian Hatlevik som er sivilarkitekt med mange års...
Løste utfordrende prosjekt i Oslo

Løste utfordrende prosjekt i Oslo

Vår oppdragsgiver møtte mange hindringer på veien da han ønsket å sette opp en ny bolig på egen tomt. Arkitekt Shane Louange i Son Arkitekter fant løsningene. På bakgrunn av tidligere samarbeid kontaktet utbygger Son Arkitektkontor til å bistå med et...
Utenfor boksen!

Utenfor boksen!

Noen prosjekter krever at man tenker og jobber litt utenfor boksen. Et slikt prosjekt er Maxbo Holmen – for å realisere den opprinnelige visjonen av bygget så måtte vi gjøre om tegningene slik at det lot seg gjennomføre med tanke på stålkonstruksjon og sandwich...