Son Arkitektkontor AS står ansvarlig for arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 som omfatter lager-, logistikkbygg og kontorfløy på totalt
2 355 m² BYA.

OPPDRAGSGIVER:

Hent AS

SLUTTKUNDE:

KSB Norge AS