Son Arkitektkontor med ny avdeling i Oslo – selskapet har i 2022 opplevd en sterk vekst og en økende oppdragsmengde innenfor prosjektering av næringsbygg og boligprosjekter i Osloregionen.

Vår nye mann i Oslo er Kristian Hatlevik som er sivilarkitekt med mange års erfaring innenfor arkitekturfaget.

Kristian er avdelingsleder i Oslo og faglig leder med KS-ansvar for hele Son Arkitektkontor.

Kristian Hatlevik er utdannet Siv. Ark. med diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo.  Han har 23 års erfaring fra en lang rekke små og store prosjekter.

På listen står alt fra til- og påbygg, loftsutbygging, større leilighetsbygg, kontor- og næringsbygg, restaurant, hoteller og skoler.

Kristians karriere ble skutt i gang da teknisk forskrift, TEK-97 (Byggebransjens svar på Reform 97) skulle tre i kraft.

Alle avgangsstudentene i Diplomkullet fikk tilbud om et ukeskurs i de nye byggereglene…  etter levert diplomoppgave (før sensur).

Diplomkandidatene fikk utlevert hver sin kopi av REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Dette kurset resulterte i jobb på null tid, da svært få hardtarbeidende arkitekter hadde hatt tid til å sette seg inn i de nye reglene 😉

Kristian forteller at denne blekka ble lest fra perm til perm, og ble en fast følgesvenn helt til digital versjon overtok.

Vår nye mann i Oslo er Kristian Hatlevik som er sivilarkitekt med mange års erfaring innenfor arkitekturfaget.

Kristian er avdelingsleder i Oslo og faglig leder med KS-ansvar for hele Son Arkitektkontor.

Kristian Hatlevik er utdannet Siv. Ark. med diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo.  Han har 23 års erfaring fra en lang rekke små og store prosjekter.

På listen står alt fra til- og påbygg, loftsutbygging, større leilighetsbygg, kontor- og næringsbygg, restaurant, hoteller og skoler.

 

3 KJAPPE MED KRISTIAN HATLEVIK

1 – Kan du nevne et par eksempler på spennende prosjekt du har jobbet med?

Jeg har vært prosjektleder på Scandic Forus Hotel, et Konferansehotell opprinnelig med 240 rom utenfor Stavanger. Det var spesielt å få være med på teknisk koordinering og jordskjelvsikring i detaljprosjekteringsfase og byggefase. Det var tegnet en utkraging som rådgivende ingeniør bygg sa umulig kunne løses uten søyler…  

Et par skisser ble sendt hans vei over bordet…  Vi fikk det til 😉


FOTO: Hauglandgruppen

Et annet prosjekt som har vært spennende å være med på er et restauranbygg på Tingvallautstikkeren, Aker brygge i Oslo. Opprinnelig het bygget Onda. Etter en senere ombygging og med ny restaurant-driver fikk den navnet Ling-ling, et navn som fortsatt gjelder. Prosjektet er unikt på mange måter, både arkitektonisk, beliggenhetsmessig og teknisk. Bygget har gitt jobb i mange år grunnet utvidelser og endringer. Utfordringene i dette prosjektet var ikke bare av teknisk art… det var en kunst å få på plass alle nødvendige godkjenninger.


FOTO: Ling-Ling

2 – Hva tenker du om eiendomsutviklingen i Oslo?

Oslo tiltrekker seg folk, og byen vokser. Oslo har i min tid omtrent doblet folketallet, og har blitt en utrolig fin by å bo i. Jeg takker politikerne for grep de har gjort ifht bilpark og parkering. Byluften har blitt merkbart bedre de siste 30 årene 🙂 Som Oslo-gutt med røtter i byen flere generasjoner bakover, (Oldefar parkerte sin T-Ford i Akersbakken), er det utrolig å se hvor omfattende utviklingen er. Presset på tomtene er temmelig ekstrem, og det prosjekteres helt på grensen av det mulige (altså mulig ifht. Myndighetskrav).

Jeg opplever dette som utfordrende og spennende. Som prosjekterende er vi likevel avhengige av at kundene forstår hvor vanskelig denne balansegangen er, og at de også forstår at det koster å levere på grensen av det umulige.

3 – Hva jobber du med i dag av prosjekter?

For tiden fokuserer jeg på tre såkalte eplehageprosjekter i Oslo: 

Fabritiusallen 7, Oslo Detaljprosjektering og myndighetsoppfølging Leilighetsxperten LEX
Olav Aukrusts vei 53, Oslo Rådgiver i utførelsesfasen Leilighetsxperten LEX
Sollerudveien 40, Oslo Forprosjekt og søknad om rammetillatelse innenfor mulighetsvindu Privat familie

 

Vår adresse i Oslo

Vårt Oslokontor holder i dag til i Ulvenveien 82E, vi leier oss inn i Collectivet (Coworking-space), som etter planene flytter over til Construction City i 2025

Nybygget Construction City er på vei opp rett bortenfor her. Ideen bak Construction City er å skape en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Her ønsker man å fremme innovasjon og samhandling, og heve bransjens totale konkurransekraft ved å forene fremoverlente bransjeaktører, partnere og utdanningsinstitusjoner.

Construction City | Forside

Vi er på jakt etter flere dyktige medarbeidere i Oslo.

Selskapet har i 2022 opplevd en sterk vekst og en økende oppdragsmengde innenfor prosjektering av næringsbygg og boligprosjekter i Osloregionen.

Ta kontakt med Kristian på e-post: kristian@Sonark.no eller ring: 64 80 84 80 / 47 26 36 79 for mer informasjon.

Kristian Hatlevik

Avdelingsleder Oslo / Sivilarkitekt / Fagansvarlig