Noen prosjekter krever at man tenker og jobber litt utenfor boksen. Et slikt prosjekt er Maxbo Holmen – for å realisere den opprinnelige visjonen av bygget så måtte vi gjøre om tegningene slik at det lot seg gjennomføre med tanke på stålkonstruksjon og sandwich elementer.

«Jeg etterlignet opprinnelige tegninger på en best mulig måte, men måtte likevel foreta store tilpasninger slik at det overhodet ble mulig å montere med sandwich og stål.»

«En annen utfordring var at veggene ikke stod rett mot hverandre men skulle bli montert i vinkler. Dette ga oss en ekstra utfordring ved modellering og ved riktig mengde bestilling av materialer for prosjektet.»

Noe av det beste med jobben min er å løse komplekse utfordringer for våre kunder!»

 

Rene Ramminger
Bim konstruksjon

 

Riktig mengdeuttak og kvalitetssikring av sandwich-elementer er en viktig faktor for få et vellykket resultat på fasadene til et næringsbygg.

Med gode monteringstegninger for håndtverkere på byggeplassen så sikrer vi en god flyt i byggeprosjektet.

Rene Ramminger

BIM konstruksjon